?

Log in

lakk [entries|archive|friends|userinfo]
lakk

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Aug. 4th, 2006|03:54 am]
lakk
Tere!Kes see on?
Kes need on?
Mis siin on?

Head isu!
link36 comments|post comment

(no subject) [Jun. 10th, 2006|01:06 pm]
lakk
Xoxo


http://www.schmixfilm.de/kino_weltmeister_start.html

Download: http://62.75.215.190/schmix/weltmeister.mpg
linkpost comment

Superkino "Õnneseen Slevin" [Jun. 7th, 2006|03:35 am]
lakk


Slevin (Josh Hartnett) on täiesti tavaline noor mees, kes satub kogemata kombel keset kahe New Yorgi suurima maffiapealiku Rabi (Ben Kingsley) ja Bossi (Morgan Freeman) verist arveteklaarimist. Poisi probleemidekoormat aitavad kasvatada ka visa politseinik, uurija Brikowski (Stanley Tucci), ning kurikuulus palgamõrvar Goodkat (Bruce Willis), kelle ilmumine tähendab alati lisatööd matusekontoritele.

Bruc Willis peab olema hea ametialane ettevalmistus, sest ta on killer. 5+
Josh Hartnett peab oskama huvi äratada, sest ta petab. 4
Luci Liu peab oskama end täpselt väljendada, sest ta on ilus ja leidlik. 4
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]